Markınızın araştırılmasından başvuru ve tescil edilmesine kadarki işlemler ve Türk Patent Enstitüsü kararlarının tarafınıza bildirilmesi kapsamaktadır. 45 sınıfta veya tek sınıflı marka tescil başvurusu yapabilirsiniz. Yapılacak başvurular tescil edilir ya da edilemez kesin yargısına varılmamalıdır. 

Benzer ürünleri yada hizmetleri başkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün Şekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen işaretin diğer markalardan farklı olmasıdır.

Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.

Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

Marka tescil başvurusu için işlemlere başlanmadan önce, markanızın ibare olarak tescil ettirmek istediğiniz eşya/hizmetler için tescilli olup olmadığını araştırınız.

Yapacağınız ön araştırma sizin zaman kaybınızı ortadan kaldıracağı gibi başvurudan kaynaklanan maliyetleri de ortadan kaldıracaktır.

Ön araştırma benzerlik açısından yapılır. Kelimenin tescil edilip edilemeyeceği anlamı taşımamaktadır. Kelimenin tescil edilip, edilmeyeceğine ait karar resmi marka başvurusu yapıldıktan sonra 556 Sayılı KHK çerçevesinde sonuçlandırılır.

Marka çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır:

a) Ticaret markaları
Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

b) Hizmet markaları
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

c) Garanti markaları
Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan cikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

d) Ortak Markalar
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.

TPE Onilen Marka Araştırma Uyglumasına Tıklayınız

Marka tescil işlemleri ile ilgili TPE (Türkiye Patent Enstitüsü) tarafından belirlenen fiyatlar.

Hizmet TürüÜcret(TL)
Vekalet Ücreti300 $(1.035,45 TL)
Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti190.00 TL
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti190.00 TL
Marka Tescil Ücreti530.00 TL
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti140.00 TL
Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti500.00 TL
Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti425.00 TL
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti340.00 TL
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti500.00 TL
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti360.00 TL
Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti50.00 TL
Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti50.00 TL
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti150.00 TL
Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti120.00 TL
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti150.00 TL
TPE Kararlarına İtiraz Ücreti300.00 TL
Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti100.00 TL
Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti30.00 TL
Marka Başvurusu Bölünme Ücreti400.00 TL
Marka Yenileme Ücreti640.00 TL
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti960.00 TL
Marka Yenilemesi15 Gün
Başvuru İşlemden kaldırma5 Gün
Tescil Belgesi Düzenleme1 Ay
Devir15 Gün
Lisans kayıt, yenileme15 Gün
Rehin İşlemi Kayıt15 Gün
Unvan değişikliği15 Gün
Adres değişikliği15 Gün
Nevi değişikliği5 Gün
Menşe Memleket belgesi15 Gün
Marka sureti ve Sicil sureti5 Gün
Terkin İptal5 Gün
Yayına İtiraz5 Gün
Karara İtiraz3 Ay
Birleşme15 Gün
Ön yazıAynı Gün
Alındı saatlı yazısı (Ön yazı)3 Gün
Erken İncelemeHemen