Hizmet Satın Alma ve Yenileme Koşulları.

Rizeindex tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler aşağıdaki satış Şart ve Koşullarına tabidir:

1. Genel

Rizeindex web sitesinde (https://www.rizeindex.com) görülen tüm ürün ve hizmetler için verilen siparişler, Rizeindex tarafından açıkça işbu satış şart ve koşullarında kabul edilir. Rizeindex tarafından üretilen ya da tedarik edilen ürün ve hizmetler için açıkça satış şartlarında aksi belirtilmedikçe veya yazılı olarak kabul imzası verilmedikçe, başka sözleşme veya şart ve koşullar geçerli olmayacaktır. Rizeindex web sitesinde yaklaşık olarak bildirilmiş bulunan veya müşteriye herhangi bir şekilde iletilmiş olan, ürün ve hizmetlere ait tüm açıklamalar Rizeindex ile Müşteri arasındaki sözleşmenin herhangi bir parçası değildir. “Website ve Products” olarak adlandırılan ürünler, Rizeindex tarafından stok tutulmamaktadır. Satışa ilişkin bu Şart ve Koşullarda yer alan ve “Website ve Products” ürün yelpazesi ile ilgili olduğu açıkça belirtilmiş olan hükümlerin, başka hükümler ile çelişkili olması halinde, üstünlüğü mevcuttur. Müşteri satın aldığı hizmeti iade edemez, ücret iadesi isteyemez. .com alan adı tescili, tasarım, bilgisayar veya internet yazılımları ve hosting hizmetleri iade kapsamı dışındadır, ücret iadesi yapılamaz. Listing, ilan hizmetlerinde ise geri iade süresi en fazla 15 gündür (12 ay ilan verme sürelerinde geçerlidir). Müşteri hizmet satın almalarında bu şart ve koşulları kabul etmiş sayılır. Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek tüm sorunlar bu işlemleri yapan Müşterilerin sorumluluğunda olacaktır.

2. Fiyatlar

Rizeindex web sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerin fiyatları düzenli güncelleme ve değişikliklere tabidir. Güncel fiyat ve bilgiler Rizeindex’e başvurularak veya geçerli bir fiyat teklifi alınarak öğrenilmelidir. Yayınlanan fiyatlar doğrudan teklif yerine geçmez ve fiyatların hiç birine KDV dahil değildir. KDV tutarı ödeme tarihindeki oranlara uygun olarak ilave edilecektir. Rizeindex her hangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

3. Sipariş

Müşteri, siparişlerini Rizeindex ürün numaralarını ya da ürün isimlerini tam kullanarak ve geçerli bir fiyat teklifinde bulunan fiyat birimleri ile sunmalıdır. Eğer Müşteri siparişlerinde, yanlış ürün ya da ürün numarası veya mükerrer siparişler verilmişse, işbu Şart ve Koşulların 12. maddesindeki hükümler uygulanacaktır. Taraflar açısından uygun teslim süresi sağlamak için, siparişlerin ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir. (Lütfen, daha fazla bilgi için “Teslimat” bölümünü inceleyin). Rizeindex, herhangi bir şirket ya da kişi ile ticaret yapmayı reddetme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, siparişin alınmasından makul bir süre sonra, ödeme yapılmış olsun veya olmasın, Rizeindex, kabul etmeme beyanını telefon veya e posta ile Müşteriye ileterek siparişi kabul etmeme hakkına sahiptir. Rizeindex, Müşterinin ihtiyaçlarına göre siparişleri üretir veya temin eder ve Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmediği sürece veya ürünün daha güncel bir versiyonu mevcut olmadıkça, sipariş edilen ürün yerine başka bir ürün vermeyecektir. Sipariş edilen ürün mevcut değilse, siparişi temin ettiği zaman yerine getirmek üzere erteleyecek veya iptal edecektir.

4. Teslimat

Rizeindex, ürünlerin teslimatını Müşterinin siparişlerine uygun olarak yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Rizeindex sipariş gönderimlerini internet üzerinden onaylamakta ya da müşteri e posta adresine yapmaktadır.

5. Teslimatta Gecikme ve Teslim edilememe Halleri

Ürünün tesliminden sonra ve mümkün olan en kısa zamanda, Müşteri ürünleri incelemekle mükelleftir. Müşteri, teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde Rizeindex’e yazılı ve ayrıntılı olarak aşağıdaki bildirimlerde bulunulur: a: Makul inceleme ile üründe gözle görülür bir kusur var ise, b: Bu durumda Rizeindex, kendi takdir yetkisini kullanarak, hatalı ürünlerin değiştirilmesi veya Müşteri tarafından ödenen bedellerinin iade edilmesine karar verebilir. Böyle bir durumda Müşterinin teslim paketini reddetmesi ve ürünü hasarlı haliyle iade etmesi gerekir; c: Teslim edilen ürünlerde herhangi bir eksiklik var ise: Rizeindex kendi takdir yetkisini kullanarak , eksik olan ürünleri teslim edebilir veya teslim edilmeyen ürünlerin bedellerinin iade edilmesine karar verebilir; d. Eğer teslim edilen ürünler verilen siparişe uygun değilse: Rizeindex kendi takdir yetkisini kullanarak, ürünleri sipariş doğrultusunda değiştirmesine veya Müşteri tarafından ödenen bedelin iade edilmesine karar verebilir; e: Her hangi bir üründe teslim edilememe durumu sözkonusu ise: (Tahmini 45 gün ile sınırlı olmak kaydıyla), Rizeindex teslim edilmeyen ürünü teslim edebilmesine veya Müşteri tarafından ödenen ürünlerin bedelinin iadesine karar verebilir. Müşteri herhangi bir bildirimde bulunmadığı takdirde, ürünlerin siparişe her bakımdan uygun olarak teslim edildiği, ürünlerde herhangi bir kusur veya eksiklik bulunmadığı ve Müşteri’nin de teslim edilen malları kabul ettiğine delalet getirilecektir. Müşteri tarafından aksi ispat edilmedikçe, Rizeindex’in kayıtlarında bulunan bilgiler (miktarı da dahil olmak üzere) kesin delil olarak kabul edilecektir. Yukarıda detaylandırılan seçimlik haklar, Müşteri’nin siparişe uygun olarak teslim edilemeyen, teslim edildiği halde eksik veya kusurlu olan veya hiç teslim edilmemiş olan ürünlerin siparişleri için öngörülen çözüm yollarıdır. Rizeindex, herhangi bir şekilde; kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil), giderler, yükümlülükler, yaralanmalar, kar kaybı (muhtemel de dahil olmak üzere), iş ya da ekonomik kayıp, değer kaybı, zarar, iddia, talep, dava, mahkeme kararları ve/veya bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla işbu sebeplerden dolaylı ya da doğrudan kaynaklanan/kaynaklanacak durumlardan sorumlu değildir.

6. Ödeme

Rizeindex, Müşteri’ye kredi verilmesini kabul etmemiş ise; ödeme, sipariş ile eşzamanlı olarak nakit yapılacaktır. Müşteriler, Rizeindex satış personeli ile temasa geçerek, usulüne göre ve ilgili dökümanlara dayanarak temin edebilecekleri bir kredi olanağı elde edebilirler. Ödemeler nakit olarak, para transferi veya kredi kartı ile yapılabilir. Ödemeler hakkında daha fazla bilgi için, Müşteri, Rizeindex personeli ile iletişime geçmelidir.

7. Mülkiyet

Ürünlere hasıl olacak zararlar, ürünlerin kendisine teslim itibariyle Müşteriye aittir. Tedarik edilen ürünlerin mülkiyeti, satılmış olan ürün bedelinin tamamı ödeninceye veya Rizeindex’e borçlu bulunulan bedelin bakiyesi tamamlanıncaya (nakit veya fonların ödenmesine) kadar, Müşteri’ye geçmez. Mülkiyet kendisine geçmeden, Müşteri herhangi bir miktarı ödemede gecikirse; Rizeindex, tüm ürünlerin derhal iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu amaçla Müşteri, Rizeindex’in malları geri almak amacıyla kendi tesislerine (website, cpanel, phpmyadmin, ftp, hosting ve e posta site hesapları dahil) girmek için yetkili olduklarını kabul eder.

8. Ürün Devamlılığı

Rizeindex, önceden haber vermeden, her hangi bir ürünün imalatını durdurmak veya ürün geliştirme devamlılık programının bir parçası olarak; tasarım değişiklikleri veya ürün bulunurluğuna destek olmak gibi değişiklikleri yapma hakkına -kullanımda olduğu müddetçe- sahiptir. Aksi belirtilmediği sürece, Rizeindex her hangi bir bilgi, üreticinin yayınladığı orjinal dökümanlarına ait bilgiler olarak gösterilemez veya orjinal bilgi kaynağı gibi kullanılamaz.

9. Garanti

Rizeindex, sattığı ürünlerde kusur olması halinde, kusurlu olan ürünün değiştirileceğini veya ürünün tamir edileceğini veya satın alma bedelinin iade edileceğini garanti eder. Garanti, ürünün sevk tarihinden itibaren o ürün için kanunda öngörülen garanti süresi veya Rizeindex tarafından belirlenen ürünler için zaman zaman yazılı olarak daha uzun bir sürenin öngörülmesi halinde bu süre içinde Rizeindex’e yazılı olarak talebin yapılmasına tabidir. Rizeindex’den alınan hizmetler için (madde 12’de belirtilen) : Rizeindex, verilen hizmet kusurlu ise, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, hizmeti yeniden sağlamayı veya hatalı servis uygulanan ürünün yenisini ücretsiz olarak Müşteri’ye tedarik etmeyi garanti eder. Bu garanti Rizeindex’e servisin verilme tarihinden itibaren 24 ay içinde veya özel servis ihtiyacı olunan durumlarda Rizeindex tarafından verilen zamandan zamana farklı olabilen süreler içinde yazılı olarak yapılan bir talebe tabidir. Bu garanti koşulları, ürünün yanlış veya kullanım talimatlarına uyulmaksızın kullanımından, Rizeindex’in onayı olmaksızın üründe Müşteri tarafından yapılan onarım veya değişikliklerin olması halinden doğan kusurlar için geçerli değildir. Garanti koşullarının uygulunabilmesi için Müşteri, ürünleri geri iade etmeli ve Rizeindex’in ürünleri geri alması açısından ürünlerin kullanılabilir durumda olmasını ve Rizeindex’in talimatlarına uygun şekilde olmalarını temin etmelidir. Rizeindex tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler, işbu Şart ve Koşullara tabidir. Müşteri her hangi bir ürün iadesini talep ettiğinde, Rizeindex’e yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Önceden bildirimde bulunmaksızın iade edilen ürünler için Rizeindex iadeyi reddedebilir ve masrafı Müşteri tarafından ödenmek üzere malı Müşteri’ye geri gönderebilir. Rizeindex tarafından iade alınan tüm ürünler, Rizeindex’in mülkiyetine girer. Değiştirilen ürünün yerine yenisinin gönderilmesi durumunda, yeni ürünün garanti süresi iade alınan ürünün garanti süresi sonuna kadar devam edecektir.

10. Sorumluluk

Rizeindex; bilgi ya da tavsiye vermemek gibi (Rizeindex teknik personeli de dahil olmak üzere) sebeplerden kaynaklanan veya bir ihmale bağlı olsun ya da olmasın çalışanlarının, acentelerinin ya da alt yüklenicilerinin hatalarından kaynaklanan hasar, doğrudan veya dolaylı kayıp, giderler, yükümlülük, yaralanmalar, kar (muhtemel de dahil olmak üzere), iş veya değer kaybı,ekonomik kayıp, maliyetler (yasal masraflar dahil olmak üzere), iddia, talep, dava, mahkeme hükümleri uyarınca her hangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Rizeindex; Kendisi ile Müşteri arasındaki sözlü veya yazılı satış sözleşmesinin veya Rizeindex tarafından onaylanan siparişin herhangi bir koşulu; Kendisi ile Müşteri arasındaki sözleşme veya Rizeindex tarafından onaylanan siparişe göre veya Rizeindex’e kanun ile yükletilen her hangi bir yükümlülük, Ürün veya hizmetlerde her hangi bir kusur; Fikri mülkiyet haklarının ihlali, veya İşbu Şart ve Koşullardan – doğan başkaca her hangi bir kayıp sebepleriyle oluşabilecek olan ekonomik kayıplar, cezai tazminatlar, gelir veya kar kayıpları, muhtemel iş kayıpları, itibarına veya şerefine gelebilecek zararlar, sözleşme veya sipariş kayıpları, doğrudan veya dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlardan veya bunların sonucu olarak ya da bunlara bağlı olarak oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

11. İptaller ve İadeler

Müşteri, Rizeindex tarafından kabul edilen siparişleri iptal edemez. Ancak, Rizeindex, takdir yetkisi uyarınca iptal istemine yazılı olarak izin verebilir. Siparişin kısmi iptali halinde Rizeindex, Müşteri’ye sipariş verilen miktara kıyasen iade zamanı ile sevk tarihi arasında ilgili ürünün birim satış fiyatındaki farkı Müşteri’ye fatura eder. Müşteri, ürünü sadece, Rizeindex’e iade edebilir ve bu doğrultuda Rizeindex’den alacağını da kredi haline getirebilir veya alacağın iadesini aşağıdaki koşullara göre temin edebilir: a. Müşterinin, her hangi bir ürünün iadesinden evvel Rizeindex’e başvurarak Rizeindex’den yazılı onay almalıdır; b. İadelerin, teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması lazımdır. Ürünler ambalajlı olarak, orijinal şeklinde ve yeniden hemen satışı için uygun olabilecek bir durumda, Rizeindex’e iade edilmelidir. Ürünler, iadeye uygun olarak paketlenmiş ve kargo bedeli ön ödemeli olarak Rizeindex’e iade edilmelidir. c. Ürünlerin, Müşterinin hatası nedeniyle (a) – (b)’ ye göre iade edilmesi durumunda iade masrafı ücreti de uygulanacaktır. Bu iade politikası, yazılım hariç kalibre edilmiş ürünleri, üretim için paketlenmiş ürünleri “P”, katalogda olmayan ürünleri, “Website ve Products” (Genişletilmiş Ürün Yelpazesi) ve özel imal edilmiş ürünleri kapsamamaktadır.Buna ek olarak orijinal Rizeindex bütünlüğünü ve koruyucu ambalajı açılan duyarlı cihazların iadesi kabul edilmeyecektir. (örneğin, paketi açılmış ve kapatılmış veya birden fazla paket birbirlerine zımbalanmış olması durumu gibi ). Rizeindex, Müşteriden kendisine transit olarak gelecek ürünler veya bu ürünlerle beraber gelecek ürünlerde oluşabilecek zarar ve kayıplardan sorumlu değildir. İade politikası çerçevesinde yapılan iade işlemlerinde, iade masrafı ücreti fatura bedelinin 30%’udur.(Bu değer 15 TL’ den daha az olamaz ).

12. Hizmetler

Rizeindex, ürünleri ile ilgili aşağıdaki hizmetler sunmaktadır: BİLGİSAYAR VE İNTERNET, YAZILIM, PROGRAMLAMA, UYGULAMA, BAKIM, ONARIM, TEST ETMEK, YAZILIM GÜNCELLEMEK, GELİŞTİRME ve tarafların kabul edeceği diğer hizmetler Rizeindex, bu hizmetlerin gerçekleştirmek için teklifinde uygun bir süre belirtebilir. Ancak öngördüğü bu süre uymazsa, Rizeindex her hangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. ONARIM hizmeti dahil olmamak kaydıyla, ürün fiziksel ve elektriksel hasarı ve değişikliklerden arındırılmış olmalıdır (Ürün ile birlikte sunulan belgelerde ayrıntılı olarak belirtilen değişiklikler hariç). Onarım, yazılım güncellemesi ve programlamaya uygulanan özel hükümler şunlardır: TAMİRLER: TAMİR hizmeti, parçaların temin edilebilme durumu ile ilgilidir ve eğer ürün aşırı derecede fiziksel bir zarara uğramamışsa veya elektrik hasarı oluşmamışsa veyahut her hangi bir değişikliğe maruz kalmamışsa, onarım hizmeti yapılabilir (Ürün ile birlikte, belgelerde ayrıntılı olarak verilen değişiklikler hariç). Tamir bilgi/anket formunda herhangi bir talimat varsa, ürünün kullanım bildirgesine uyulmalıdır. Rizeindex, sadece kendi takdir yetkisi uyarınca ürünü onarabilir veya ürünü başka bir ürün ile değiştirebilir. Ürün ile birlikte gönderilen, müşteri tarafından oluşturulan yazılım silinecektir ya da makbuz karşılığı tahrip edilecektir. Rizeindex, yazılımların içerdiği veriler veya sair gerekçeden dolayı her hangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Rizeindex, ürünün Kalibrasyonu yayınlanan şartnameye uygunluk için ve uygun noktalardan çalışma standartlarını kullanarak, muntazam aralıklarla ve Ulusal Standartlar dâhilinde izlenebilir olarak kontrol edecektir. Belirtilen Fiyat ürün ve kalibrasyon için ödenecek olan toplam fiyattır. YAZILIM GÜNCELLEME: Rizeindex, yazılımının en son sürümünü yükler. Rizeindex, işlevsel yazılımın kabulünün sağlanabilmesi için cihazı kontrol edecektir. PROGRAMLAMA: Müşteri, Rizeindex’e karşı, verilen her hangi bir hasar ve/veya her hangi bir bilgisayar virüsünden kaynaklanan masraflardan ve her hangi bir medya tarafından Rizeindex’e Müşteri tarafından ve programlama hizmetinde kullanılmak üzere verilenlerden dolayı sorumlu olacaktır. Müşterinin, cihazlarda bulunan veri veya programları silinecek veya diğer bir şekilde yok edilecektir. Bundan dolayı, Rizeindex her hangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Müşteri kendi özel gereksinimleri için yapılan bu veri veya programlar ile ilgili olarak Rizeindex’e bilgi ve tavsiye verecektir. Eğer Müşteri bunu yapmaz veya yapmaktan imtina ederse Rizeindex sorumluluk kabul etmez. Müşteri tarafından Rizeindex’e temin edilen veya Rizeindex tarafından yapılan her hangi bir işlem veya kopyalama işlemi hiç bir suretle fikri mülkiyet haklarını veya her hangi bir üçüncü tarafın, diğer haklarını ihlal etmez.

13. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep, işbu Şart ve Koşulların imzalandığı veya kabul edildiği tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Şart ve Koşullar ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, işbu Şart ve Koşullar kapsamında mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak/e-mail yolu ile bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu mücbir sebep hali 15 (on beş) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.

14. Hukuk ve Yargı

Rizeindex tarafından kabul edilen ve Müşteri tarafından verilen tüm siparişler yukarıdaki Şart ve Koşullara temel alınarak uygulanacaktır ve Türk Kanunları’na göre yorumlanacaktır. Taraflar, Rize Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasır yetkisini kabul ederler.